معلم:وب اساتید ومعلمان و دانش آموزان ایران اسلامی
  
 هدف کمک به دانش آموزان ومعلمان وخانواده هاست در زمینه های ریاضیات.نگرشهای دینی.علوم رایانه.فیزیک و.....
 
آرشیو
 
دوشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1386
سپیده سیاهـونظرات اندیشمندان جهان درباره امام حسین(ع)
آموزشی و تحقیقاتی
س÷یده سیاه(شعری از جواد محقق)

بسمه الله الرحمن الرحیم
سپیدهء"سیاه"
جواد محقق(م.آتش)
درسکوت خدایی مسجد
بانگ آزاده ای. طنین افکند
بانگ تکبیر آن همیشه بزرگ
دیو الحاد بر زمین افکند
*
خواند آرام سورهء "الحمد"
کرد توحید را سپس آغاز
مرغ روحش نبود در بدنش
گوئیا کرده سوی حق پرواز
*
اندکی بعد آن یگانهء دهر
سر به پیش خدای خود.خم کرد
با خدایی که بود خالق او
عهد و پیمان خویش. محکم کرد
*
قامتش راست شد.سپس با شوق
سوی هفت آسمان نگاهی کرد
وعده ای گوئیا به یاد آورد
آن مسلمان راستین.آن "مرد"
*
نوبت سجده بود اینک و .او
خم شد و سر به خاک پاک گذاشت
وای از آن لحظه ای که او . آن "مرد"
پدر خاک- سر به خاک گذاشت
*
دستی از آستین ظلم جهید
در دل صبح تار.برقی زد
تیغ شمشیر کین فرود آمد
روی زخمی کهن به فرقی زد
*
ناگهان خون ز فرق جستن کرد
خاک مهراب را به خود آغشت
عاقبت آن پلید عصیانگر
مرد حق.مرد جاودان را کشت
*
یک صدایی سکوت را آشفت
گفت مردی که:رستگار شدم
همچنان عاشقی حقیقت جو.
من فدای جمال یار شدم
*
آن سپیده .سیاه شد .آری
روزها هم چو شام.تار شدند
لیک .در چشم دوستان علی(ع)
دشمنانش.همیشه .خوار شدند.
                                             .
وبلاگ معلم

یکشنبه 16/2/1386-8:46
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
ماربین(آلمانی).درباره امام حسین میگوید:

بسم الله الرحمن الرحیم
معنای حسین(ع)در نظر اندیشمندان جهان
ماربین(آلمانی):
امام حسین بن علی(ع)که ازدخترمحبوب پیامبر(ص)فاطمه
(س)متولدشد.تنها کسی است که در چهارده قرن پیش در
برابرحکومت جوروظلم قدعلم کرد.
موضوعی را که نمیتوان نادیده گرفت این است که" حسین
( ع ) اول سیاست مداری بود که تا به امروز . احدی چنین سیاست موثری اختیار ننموده است . حسین (ع) به شعار
همیشگی خود میگفت:
من در راه حق و حقیقت کشته می شوم و دست به ناحق
نخواهم داد.

یکشنبه 16/2/1386-8:44
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
علامه علائلی(نویسنده مصری).درباره امام حسین(ع) میگوید:

                                                                     .
بسمه تعالی
علامه علائلی(نویسنده مصری):
تاریخ هرملتی واقعاتاریخ بزرگان آن است.پس هرملتی که
رجال بزرگ ندارد . تاریخ سترگ ندارد یا اصلا" تاریخش قابل
و شایسته نگارش نیست.وما چون حسین (ع)رامیان رجال
تاریخ داریم نه تنها بزرگواری را مانند رجال تاریخی دیگر در
نظرداریم بلکه بزرگترین رجال تاریخ است که همه را کوچک کرده وشخصیت خود را سرمقاله همه آنان پدیدآورده و این
عجیب نیست.زیراهمه مردان عالم راکه تاریخ شناخته عمر
خودرادرتحصیل مجدوبزرگواری زمین صرف کرده اند.
ولی حسین(ع) مجد آسمان را طلبید و جان خود رافدای آن کرد.
                                                                                .
وبلاگ معلم

یکشنبه 16/2/1386-8:43
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
دکتر طه حسین(مصری).درباره امام حسین(ع) میگوید:

بسم الله الرحمن الرحیم
دکترطه حسین(مصری):
ابن زیادچنین می پنداشت که با کشتن حسین ( ع) فتنه را
فتنه را ریشه کن و شیعه را نومید خواهد ساخت و به این
ترتیب آنان را وادارخواهد کرد که دست ازآرزوها بشویندوبه
آنچه ناچار باید به آن گردن نهند.سرفرود آورند.ابن زیاد فتنه
زاگداخته ترکردوکاربداو کارهای بددیگری راسبب شدوخون
های ریخته شده وشکنجه هایی که به کودکان و زنان داده
شدهمه برخلاف آنچه ابن زیادمیخواست نتیجه ببارآورد

یکشنبه 16/2/1386-8:41
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
ابن ابی الحدید ازعلمای اهل سنت.درباره امام حسین(ع) میفرماید:

بنام خدا
ابن ابی الحدیدازعلمای اهل سنت
(شارح معروف نهج البلاغه)
درخصوص واقعه کربل مینویسد:
سرور مردانی که دارای حس امتناع بودند ان کسی که حمیت به مردم آموخت و به آنهافهماندزیرسایه شمشیر
مردن ازپستی ومذلت بهتر است.حسین بن علی(ع)است
به او ویارانش پیشنهادامان شدولیکن نپذیرفت وزیربارذلت
نرفت وفرمود:
آگاه باشیدکه ناکس فرومایه ای بمن اتمام حجت فرستاده
و من را میان کشته شدن وتسلیم شدن مخیرساخته لیکن
لیکن ذلت ازحضرت من دوراست.نه خداراضی است که من
ذلیل شوم نه پیامبر ش و مردان با ایمان دنیا و نه آن دامن پاکی که مرا پرورش داده ونه آن روح بامناعت که من دارم
من هرگز طاعت لئیمان بر کشته شدن  به شرافت ترجیح
نخواهم داد.
                                                                                    .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

یکشنبه 16/2/1386-8:39
تایید شده
آموزشی و تحقیقاتی
مرده ÷رستی

بسم الله الرحمن الرحیم
مرده پرستی؟
برگرفته از: مکتب اسلام
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
که تا ناگه زهمدیگر ندانیم
غرضها تیره دارد دوستی را
عرضها را چرا از دل نرانیم؟
گهی خوشدل شوی از من که میرم
چرا مرده پرست و خصم جانیم؟
چو بعداز مرگ خواهی آشتی کرد
همه عمر از غمت در امتحانیم
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن
رخم رابوسه ده اکنون بمانیم
                                          


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 8522


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها