معلم:وب اساتید ومعلمان و دانش آموزان ایران اسلامی
  
 هدف کمک به دانش آموزان ومعلمان وخانواده هاست در زمینه های ریاضیات.نگرشهای دینی.علوم رایانه.فیزیک و.....
 
آرشیو
 
یکشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1386
سخنان امام حسین و تبریک میلاد حضرت علی اکبر)ع( و روز جوان و ...
هبی
امام حسین(ع):صواب سلام کردن

للسلام سبعون حسنة:
تسع وستون للمبتدی و واحدة للراد.
سلام نمودن هفتاد ثواب دارد.که شصت ونه تای آن برای
سلام کننده ویکی برای جواب دهنده است.

یکشنبه 4/6/1386-8:50
تایید شده
مذهبی
امام حسین(ع) درمورد نوع عبادت اشخاص میفرمایند:

ان قوما"عبدواالله رغبة فتلک عبادة التجار.وان قوما"عبدواالله رهبة
فتلک عبادة العبید وان قوما"عبدواالله شکرا"فتلک عبادة الاحرار.
قومی خدارانیایش میکنند.بامید پاداش.این عبادت بازرگانانست.و
گروهی بندگی میکنند.ازترس.این نوع بندگی خاص بردگان است.و
مردمی خداراستایش میکنندازباب سپاس نعمتهای او.این روش
آزادگان است.

یکشنبه 4/6/1386-8:47
تایید شده
مذهبی
روز پاسدار و میلاد امام حسین(ع) مبارک باد

بسم الله الرحمن الرحیم
روز پاسدار ومیلاد امام حسین(ع) مبارک باد
"واعدوا لهم مستطعتم من قوه ترحبون به عدوالله و عدوکم"
آنچه راکه میتوانید برای آنان فراهم کنید ازقدرت
تا با آن بترسانید دشمنان خدا و دشمنان خودتان را.
*******************
پاسدار:نسیم دلنواز ایمان است و موج هدایت رادرحال تموج
پاسدار:قهرمان انقلابات تاریخ است.
پاسدار:فروغ ظلمات وشمع هدایت گمراهان است.
پاسدار:کوهی است استوار ودژی است ستبردربرابر مشکلات و رنجوری جامعه مستضعف.
وبالاخره پاسدار:در صحنه مبارزاتی حق برباطل درخشیده و
میدرخشدوخواهد درخشید .
تاحق راجایگزین باطل کند.پاسدار برای همه زمانها پیام داردو
پیامش درتمام مکانها و برای همه افرادجوامع بشری لازم و
ضروریست.این پیام را به الهام از وحی منزل الهی از برنامه
مقدس قرآن کریم بیان میکند:
و مالکم لاتقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین . . .
سوره 4-آیه 74
چرادر راه خدا جهاد نمی کنید در صورتی که جمعی ناتوان
. . . اسیر ظلمتند.
++++++++++++++++++
و پاسداران انقلاب اسلامی این پیام را گاه با قلم و گاه با قدم و گاه با زبان وگاه
با ید و بیضای معنویشان وزمانی بااندیشه ژرفش و زمانی با
شهادتشان و گواهیشان در محاکمات اسلامی و مردمی وعاقبت
به شهادتشان و گواهیشان در پیشگاه ربوبی با خونشان امضامی
کنند و این همه درطول تاریخ و گذشته پرافتخار مسلمین در
سطح جهان و در انقلاب اسلامی ایران عزیز دیده بودیم و دیدیم و می بینیم و سرانجام خواهیم دید.
همه رابه تلاش وحرکت وبرخاستن .برای جهادفی سبیل الله و ادامه راه شهدا با همه چیزشان دعوت مینماییم. باشد که به یاری مهدی عزیز در این اهداف بلند موفق شویم و ایران اسلامی را به مملکت امام زمان(عج)تبدیل
نماییم.
****************************
وبلاگ معلم
+++++++++++++++++
 

یکشنبه 4/6/1386-8:43
تایید شده
مذهبی
تبریک میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان

بسم الله الرحمن الرحیم
وبلاگ معلم .ضمن تبریک سالروز خجسته ولادت با سعادت
حضرت علی اکبر(ع) میلاد این اختر تابناک آسمان امامت و ولایت این روز خجسته رابه ولیعصر حضرت مهدی موعود امام
زمان ( عج ) و همه مسلمانان جهان و تمام آزادگان عالم و
تمام شیعیان و ارادتمندان حضرتش و همه ایرانیان تبریک و
شادباش میگوید و برای همه پیروی از راه و روش و سیره ء
مبارک اثر ایشان و سخنان گهربارشان را از درگاه ایزد منان
درخواست و مسئلت مینماید.
وبلاگ معلم
moallenweblog
 

یکشنبه 4/6/1386-8:41
تایید شده
مذهبی
سخنان امام حسین(ع) برگرفته از کتاب چهل حدیث(استاد حجازی

بسم الله الرحمن الرحیم
چندسخن از حسین علی(ع)
برگرفته از:کتاب چهل سخن
استاد حجازی
ایاک وطلم من لایجد علیک ناصرا الا الله
ازستم کردن برآنکس که جز خدا کسی ندارد دوری کن
ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلاتملواالنعم
نیازمردم بشمابه خاطرنعمتهائی است که خدابشماداده است که
خدابشماداده است.پس ازآنهانگران وروگردان نباشید
دراسه العلم لقاح المعرفه
گفتگوی علمی نطفه ازدیاد فهم است
طول التجارب زیاده فی العقل
تجربه بسیارآموختن مایه افزایش عقل است
القنوع راحه الابدان
قناعت سبب آسایش تن است
من احجم عن الرای وعییت به الحیل کان الرفق مفتاحه
کسی که ازتدبیرکردن بازماندوراههای چاره برویش بسته شود.
کلید گشایش کارش مداراست
ان الحلم زینه والوفاء ورع
حلم زینت است و وفای به پیمان پارسائی است
الصله نعمه والاستکبار صلف
پیوند بادیگران نعمت است وبزرگی فروشی خودخواهی است
العجله سفه والسفه ضعف
شتابزدگی سفاهت است وسفاهت ناتوانی است
الغلو ورطه ومجالسه اهل الدنائه شر
تجاوز ازاندازه پرتگاه است ونشست وبرخاست بامردم فرومایه
شر است
مجالسه اهل الفسق ریبه
همنشینی با افراد لاابالی موجب بدگمانی است
الا ترون ان الحق لایعمل به وان الباطل لایتناهاعنه لیرغب المومن
فی لقاءالله محقا
آیانمی بینیدکه بحق عمل نمی کنندوازباطل کناره نمیگیرنددرچنین
وضعی مسلمان حق دارد آرزوی مرگ کند.
ان الناس عبیدالدنیاوالدین لعق علی السنتهم بحوطونه مادرت
معائشهم فاذا محصوابالبلاءقل الدیانون
مردم بندگان دنیایندودینداریشان فقط زبانی است وتاآنجابادین
همراهندوبرگردآن میچرخندکه زندگی مادی آنهاراتامین کندوچون
گرفتار آزمایش شدند(معلوم میشود)که دیندار کم است.
الاوانی لااری الموت الاسعاده ولاالحیوه مع الظالمین الا برما"
من مرگ را عین خوشبختی میدانم وزندگی باستمگران راشکنجه
ای دردناک میدانم
من دلایل علامات القبول الجلوس الی اهل العقول
مجالست باخردمندان نشانه آمادگی برای پذیرش است
من علامات اسباب الجهل المماراه لغیر اهل الفکر
جدال با مردم تنگ اندیش.نشانه نادانی است
من دلائل العالم انتقاده لحدیثه وعلمه بحقائق فنون النظر.
ازنشانه های دانشمند.گزیده گویی.ودانستن راه وروش گفتگوست
نافسوافی المکارم وسارعوا فی المغانم.
دربزرگواریها پیشی گیرید وبرای بهره برداری ازفرصتهاشتاب کنید.
من جاد سادومن بخل ظل.
کسیکه بخشنده باشد.بزرگ شودوهرکه تنگ نظرباشد.خوارشود.
ان اجودالناس من اعظی من لایرجوه.
بخشنده ترین مردم آنانند که عطا کنندبه کسانی که امیدبخشش
از ایشان نداشته باشند.
ان اعفی الناس من عفی عن قدرة.
باگذشت ترین مردم کسی است که درعین توانایی چشم پوشی
کند.
ان قوما"عبدواالله رغبة فتلک عبادة التجار.وان قوما"عبدواالله رهبة
فتلک عبادة العبید وان قوما"عبدواالله شکرا"فتلک عبادة الاحرار.
قومی خدارانیایش میکنند.بامید پاداش.این عبادت بازرگانانست.و
گروهی بندگی میکنند.ازترس.این نوع بندگی خاص بردگان است.و
مردمی خداراستایش میکنندازباب سپاس نعمتهای او.این روش
آزادگان است.
اذاسمعت احدا"یتناول اعراض الناس فاجتهد ان لایعرفک.
هرگاه شنیدی شخصی به آبروی دیگران می تازد.سعی کن ترا
نشناسد.
قیل ماالسوءدذ ؟قال اصطناع العشیرة واحتمال الجریرة
ازآنحضرت سوال شد:بزرگی در چیست؟
فرمود:سازگاری با بستگان وتحمل لغزش دیگران.
قیل ما الغنی؟ قال:قلة امانیک والرضا بمایکفیک.
پرسیدند:بی نیازی درچیست؟ فرمود:
آرزوی اندک داشتن وبه اندک روزی که کافی باشدخشنودبودن.
قیل ماالفقر؟قال:الطمع وشدة القنوط.
پرسیدند:نیازمندی کدامست؟فرمود:طمع و ناامیدی.
ایاک وماتعتذرمنه فان المومن لایسیءولایعتذر.
ازکاریکه بایدپس ازآن پوزش بخواهی.دوری کن.زیرا مومن نه بدی
میکند ونه پوزش می طلبد.
ایاک ان تکون ممن یخاف علی العبادمن ذنوبهم ویامن العقوبة
من ذنبه.
ازکسانی مباش که ازگناه دیگران ترسناکند وازعاقبت گناه خودعافل.
من نفس کربة مومن فرج الله عنه کرب الدنیا والاخرة.
هرکه گره ازکارمسلمانی بگشاید.خداوند دردنیاوآخرت .گره از
کارش خواهدگشود.
من طلب رضی الناس بسخط الله وکله الله الی الناس.
هرکه خدا را بخشم آورد.درراه خشنودکردن مردم.
خداوند اورا بمردم واگذارد.
من قیل عطاءک فقد اعانک علی الکرم.
آنکس که هدیه تراپذیرفت.ترادر بزرگواری کمک کرده است.
لاتقولن فی اخیک اذاتواری عنک الا ماتحب ان یقول فیک
اذا تواریت عنه.
مانند کسی عمل کن که میداند دربرابرخطاکاری.کیفرودربرابر
نیکی پاداش خواهد دید.
لایکمل العقل الاباتباع الحق.
عقل به کمال نرسد الا ازراه پیروی حق.
رب ذنب احسن من الاعتذار منه.
چه بسیارگناهانی که ازارتکاب آنها.بهتراست از پوزش طلبی
به خاطر آنها.
من اخیک نهاک ومن ابغضک اغراک.
دوست تو آنکس است که ازکارهای زشت بازت داردو
دشمن تو آنکس.که به آن کارها وادارت کند.
بادروابصحة الاجسام فی مدة الاعمار.
در دوره زندگی تن خود را سلامت دارید.
لاترفع حاجتک الاالی ذی دین اومروة او حسب.
دست حاجت پیش کسی درازمکن.مگر آنکس دیندار.یاجوانمرد.
یا پدر ومادردار باشد.
لاتاذنوا لاحد حتی یسلم.
بکسی اجازه ورود .یاسخن گفتن.مدهید.مگر آنکه سلام کند.
للسلام سبعون حسنة:
تسع وستون للمبتدی و واحدة للراد.
سلام نمودن هفتاد ثواب دارد.که شصت ونه تای آن برای
سلام کننده ویکی برای جواب دهنده است.
*************************************
وبلاگ معلم
Moallem weblog


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 8522


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها