معلم:وب اساتید ومعلمان و دانش آموزان ایران اسلامی
  
 هدف کمک به دانش آموزان ومعلمان وخانواده هاست در زمینه های ریاضیات.نگرشهای دینی.علوم رایانه.فیزیک و.....
 
آرشیو
 
سه‌شنبه 1 آبان‌ماه سال 1386
ماه شوال
مذهبی
ماه شوال و عیدفطر1

بسم الله الرحمن الرحیم
ماه شوال و عیدفطر
برگرفته از:مکتب اسلام
عید قربان وعیدفطردوعیدازاعیادبزرگ اسلامی است.که پس از
پایان یک دوره عبادت وپرستش وپس ازانجام مراسم خاص مذهبی
برگزارمیشوداولی پس ازپایان یک سلسله اعمال ویژه ومراسم حج
که خود درسی است آموزنده وفراگیر وپس از یکدوره تمرین عملی در آموزشگاه صحرا و حج انجام می گیرد و گویی به شکرانه اعمال مراسم و انفاق همگانی (فقیروغنی) را در شادی و سرور سهیم
می سازد. و دیگری عیدفطراست که بعد از موفقیت در یک آزمایش بزرگ روحی و جسمی . و انجام یک فریضه بزرگ الهی و پایان یک
تمرین یک ماهه زندگی ساز روزه.برگزار میشود.
و این عید نیزبرنامه ویژه ای دارد.که شکوه وسرور آن همه خانواده هایجامعه اسلامی اعم ازبینوا وثروتمند را فرامیگیرد.
مسلمانان همه ساله ازآغازماه رمضان درپرتویک ماه روزه وامساک
.تمرین پیروزی برهوی و هوس وخواهشها وعادات نفسانی میکنند
وسپس درپایان آن ماه عیدفطر راجشن میگیرند.این جشن پیروزی
برهوی های نفسانی و خواهش هایی که ریشه انواع مفاسد و
گرفتاریهاست.میباشد.
افطار اجباری روز اول ماه شوال . خود نشانه دیگری از اخلاص و تسلیم دربرابر آفریدگارجهان است.ونمایانگراین نکته که ماهمگی
دیروز بادهان روزه درمساجدو معابد به امتثال امر الهی میپرداختیم
وامروزهمگان باقیافه دیگر وپس ازافطارباشعارالله اکبر و لله الحمد
بسوی خدا گام می سپاریم .وسرتسلیم و بندگی به آستان او می
سائیم.وبرای این موفقیت بزرگ وتوفیق عبادت ویژه درطول یک ماه
اورامی ستائیم.وتادیروزبفرمان اوامساک میکردیم وبازامروز بفرمان
او افطارمیکنیم.وچه شکوهمندوفوق العاده است .این تسلیم واین
جشن.
جالب ترآنکه این جشن بادوپیونداصیل و سازنده آغازمیشود.
یکی پیوند باخداوآفریدگارجهان ودیگری پیوندبامردم وانسانها.
برگزاری نمازعیدآنهم بصورت همگانی وجماعت دریک فضای باز با
شعارهای روح پرور.نمودارجلوه ای شکوهمندازپیوندخلق وتوده ها
با خالق است ودرعین حال نشان سپاسگزاری برای انجام
وظیفه ای بس بزرگ است.
پرداخت زکات واجب نمودارانساندوستی ونوع پروری ونشانه تحکیم بامستمندان وطبقه محروم است.یعنی دراین جشن مذهبی
اگر محروم وبینوایی وجود داشته باشد.بادستگیری وپرداخت حقوقش درشادی وسرورهمگان سهیم میشودتابادلی ناشاد و
محروم.درجامعه نباشد.
*************************
معلم بلاگ
Moallemblog


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 8522


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها