معلم:وب اساتید ومعلمان و دانش آموزان ایران اسلامی
  
 هدف کمک به دانش آموزان ومعلمان وخانواده هاست در زمینه های ریاضیات.نگرشهای دینی.علوم رایانه.فیزیک و.....
 
آرشیو
 
شنبه 5 آبان‌ماه سال 1386
ماه شوال ۲
ماه شوال وفطر2

بسمه تعالی
عیدفطروزکات فطره
ماه شوال وشهادت امام صادق (ع)
راستی زکات فطره که یک فریضه عمومی وهمگانی است.بصورت
صحیح درجامعه اسلامی پیاده شود.نه تنها ریشه فقرکننده خواهد
شدبلکه بسیاری ازمشکلات مالی ومشکلات دیگر جوامع اسلامی
نیزبرطرف خواهد شد.
قرآن کریم این فضیلت بزرگ رادرسوره اعلی درآیه 14و15 چنین
بیان میکند:
"قدافلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی"
آنکس رستگارشد که زکات پرداخت ونام خدا رابه عظمت برده و
نماز گزارده است.
امیداست جامعه اسلامی باالهام وبهره گیری ازاین برنامه زندگیساز نابسامانیهای جامعه خویش را یکی پس ازدیگری اصلاح
کنند.
دو روز تاریخی دیگراین ماه یکی حادثه جنگ احداست که درنیمه
آن رخ داده است که درآنروز حکومت نوپای اسلامی و جامعه نوبنیاد مدینه مورد یورش وشبیخون لشکر مجهزقریش قرارگرفت
ومسلمانان هرچند در لحظات نخست.پیروزشدندولی سرانجام در
اثر غفلت ازیک دستورپیامبروعمل نکردن به یک فرمان کوچک نظامی آن حضرت شکست خوردند.وبادادن تلفات سنگین درحدود
70نفراز عزیزان اسلام.وفداکاری بی نظیرپیامبروعلی و.....
توانستند مهاجمان راعقب برانند.ولی این جنگ یکی ازبزرگترین
درسهای عبرت.برای مسلمانان است که همواره عزت وپیروزی را
درسایه اطاعت از فرمان خدا وپیامبر بدانند.ودریابند که همه شکست های آنها دراثربی توجهی به دستورات پیامبر .وغفلت از
 فرمان خداوند است.
وسرانجام25 این ماه سالروز شهادت جانگداز موسس ورئیس
مذهب جعفری ششمین پیشوای شیعه امام صادق(ع)است که در
عصری آشفته وپرخفقان که میرفت اسلام راستین برای همیشه
نابود گردد.وخلفای جورتنهابانام آن.وبا اسم قرآن.تیشه بر ریشه آن
میزدند.واسلام رااز محتوی خالی میکردند.آن جضرت بپاخاست و به
اجیای اسلام راستین پرداخت.وبابهره گیری ازیک فرصت استثنایی وکوتاه.توانست.چهارهزارشاگرد ورزیده درعلوم و فنون.گوناگون اسلامی .......تربیت کند.وبانفوذ آنها درگوشه وکنارمملکت اسلامی
.جان تازه ای به کالبد مرده اسلام بدمد.وزحمات پامبر و علی (ع)را
احیا کند.وبهمین مناسبت هم موسس مذهب جعقری شهرت یافت
آنحضرت نیزهمواره تحت فشار حکومتهای جوروخلفای وقت بود و
هنوز از جور بنی امیه خلاصی نیافته بود که دچار ستمهای ناروای
بنی عباس گردید و سرانجام باتوطئه خائنانه منصور دوانیقی مسموم گردید.وجهان تقوا وعلم و دانش رابرای همیشه باشهادت
خویش در سوگ فرو برد.
معلم بلاگ.این مصیبت بزرگ را به همه ایرانیان در سراسرعالم و
همه شیفتگان خاندان عصمت و طهارت وتمام شیعیان حضرتش و
همه مسلمانان جهان و مهدی عزیز صاحب عصروالزمان(عج) وتمام
آزادگان گیتی تسلیت عرض مینمایدو امیدوار است که همه باتوجه
به سخنان و سیره آنحضرت .بتوانیم جامعه فاضله اسلامی رابسازیم تا زمینه ساز مهدی موعود(عح) گردیم و خودالگویی
موفق برای همه انسانها درتمام جوامع گردیم.
الهی :عجل لولیک الفرج
Dear God: hurry up for coming mahdi
Peace be to him.
******************************
معلم بلاگ
moallemblog


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 8522


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها